Disclaimer JuristenNetwerk

Onze partner

Zelfrechtzaam is een initiatief van Stichting Achmea Rechtsbijstand (SAR). SAR verzorgt de dienstverlening van de klanten van Achmeamerken die een rechtsbijstandsverzekering hebben afgesloten. Achmeamerken vinden het belangrijk dat hun klant centraal staat. Daarom willen de Achmeamerken hun klanten met raad en daad bijstaan bij juridische problemen. Voor Zelfrechtzaam geldt de dienstverlening voor iedereen. Of u nu wél of niet bij ons verzekerd bent. In geval van een juridisch probleem (en u geen recht hebt op hulp vanuit uw rechtsbijstandverzekering) helpt Zelfrechtzaam u verder met deskundig advies door externe juristen. Zelfrechtzaam heeft met haar partner afspraken gemaakt over tarieven en dienstverlening, die vooraf met u worden afgesproken. U komt dus niet voor verrassingen te staan.

SAR wil deze juridische advisering onafhankelijk aanbieden. Om die reden laat SAR deze advisering uitvoeren door een externe partner. Voor Zelfrechtzaam is dat JuristenNetwerk, een handelsnaam van ZRZ Services BV.

Stichting Achmea Rechtsbijstand heeft geen financiële banden met of zeggenschap in JuristenNetwerk of ZRZ Services BV. De juridische dienstverlening door JuristenNetwerk staat dan ook volledig los van de door de Achmeamerken aangeboden en door SAR uitgevoerde rechtsbijstandsverzekeringen. Uitvoering van de juridische dienstverlening door JuristenNetwerk valt daardoor buiten de regelgeving rond de Wet op het financieel toezicht (Wft), de Kwaliteitscode Rechtsbijstand en het Keurmerk Klantgericht Verzekeren. Wel is het zo dat Achmea haar eigen kwaliteitsnormen oplegt aan de advisering van JuristenNetwerk aan de klanten van de Achmeamerken en deze voortdurend bewaakt.

Stichting Achmea Rechtsbijstand vindt het belangrijk dat u, indien noodzakelijk, gemakkelijk toegang moet kunnen hebben tot onafhankelijke rechtsbijstand op het moment dat u dat nodig heeft. Kwalitatief goede dienstverlening, tegen duidelijke voorwaarden en heldere tarieven die van te voren vaststaan.

Uw persoonsgegevens

De bescherming van de privacy is belangrijk voor u en voor ons. Zowel de Achmeamerken als JuristenNetwerk gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Daarom zijn onze systemen en programma's goed beveiligd, om te voorkomen dat onbevoegden binnen en buiten onze organisatie toegang hebben tot uw persoonsgegevens. Om de beveiliging van uw persoonsgegevens zo optimaal mogelijk te laten zijn, vindt geen uitwisseling van persoonsgegevens plaats tussen SAR / de Achmeamerken enerzijds en Zelfrechtzaam / JuristenNetwerk anderzijds. JuristenNetwerk beschikt dus niet over persoonsgegevens waarover SAR uit hoofde van de uitvoering van uw rechtsbijstandsverzekeringen beschikt. Andersom kunnen SAR en de Achmeamerken ook niet beschikken over de inhoudelijke zaakgegevens van uw via JuristenNetwerk behandelde zaak. Het kan daarom voorkomen, dat u door één van beide partijen om informatie gevraagd wordt welke u mogelijk al eerder aan de andere partij heeft verstrekt.

Op de verwerking van uw persoonsgegevens door JuristenNetwerk is de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) van toepassing.

Zelfrechtzaam en JuristenNetwerk kunnen op hun websites gebruik maken van een dienst om bezoekinformatie te verzamelen en op te slaan om de gebruiksvriendelijkheid van hun websites te bevorderen. Het is ook mogelijk dat kleine tekstbestanden, zogeheten cookies, naar uw computer worden gestuurd ter vergemakkelijking van de communicatie via het elektronische netwerk. Wij gebruiken deze informatie om onze websites af te stemmen op uw wensen en voorkeuren. Wij zullen deze gegevens niet gebruiken om u persoonlijk te identificeren.

U heeft keuzes met betrekking tot cookies. Door middel van het aanpassen van de instellingen van uw browser kunt u ervoor kiezen om alle cookies te accepteren, om op de hoogte te worden gebracht wanneer een cookie wordt geplaatst, of om alle cookies te weigeren. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser. Het uitzetten van cookies kan het gebruik van onze websites en diensten wel beperken.

Bij het doorgeleiden van uw aanvraag voor een juridisch advies naar de behandelend jurist hanteren wij exact dezelfde privacy verplichtingen naar deze jurist. Natuurlijk hanteert ook deze jurist dezelfde privacyregels.

Zo werkt JuristenNetwerk:

We behandelen uw vraag via de telefoon. Dat werkt snel en direct. En we kunnen daardoor onze tarieven laag houden.
U stelt uw vraag en kiest een jurist. U zet erbij wanneer de jurist u terug kan bellen. Dat telefoongesprek is gratis. Het duurt ongeveer 15 minuten.
U stelt uw vraag online. Daarna krijgt u een overzicht van juristen die uw vraag kunnen beantwoorden. U kunt zien hoe andere mensen deze juristen beoordelen. Zodat u de jurist kan kiezen die het beste bij u past.
De jurist maakt duidelijke afspraken met u. Over de aanpak van uw zaak en over de kosten. U weet vooraf precies hoeveel u betaalt
Onze juristen hebben minstens 5 jaar ervaring. De meeste vragen nemen zij direct in behandeling. Het kan gebeuren dat een jurist uw zaak niet kan behandelen. Bijvoorbeeld als het om een heel ingewikkelde, bijzondere situatie gaat. De jurist zal u dan doorsturen naar de juiste persoon of instantie.
In de meeste gevallen kan de jurist uw zaak zelf afhandelen. Is er een rechtszaak door een advocaat nodig? Wij vragen een offerte op bij minstens 5 advocaten met de juiste specialisatie. Ook helpen we u bij uw keuze.

Rechtsbijstandsverzekering?

Heeft u een rechtsbijstandverzekering bij Interpolis, Centraal Beheer Achmea, FBTO of Avéro Achmea? Neem dan contact op met Stichting Achmea Rechtsbijstand om uw vraag voor te leggen.

Bent u niet verzekerd, maar wilt u weten of een rechtsbijstandverzekering voor u een verstandige keuze is? Ga dan direct naar:

Verdient u per jaar minder dan € 36.800 (samenwonend) of € 26.000 (alleenstaand)? En heeft u weinig vermogen? In dat geval heeft u misschien recht op een bijdrage in de kosten van juridische hulp door de overheid. Kijk hier voor meer informatie.